Friday, 21st June, 2024 3:09

BÁO CÁO NHÂN QUYỀN CỦA EU LIÊN QUAN ĐẾN VN KO PHẢN ÁNH ĐÚNG TÌNH HÌNH THỰC TẾ VN
Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Cộng Đồng mạng Việt Nam trước báo cáo nhân quyền của cơ quan đối ngoại liên minh châu Âu ( EU) liên quan đến Việt Nam, CĐ mạng Việt Nam xin được trả lời như sau:

CĐ mạng Việt Nam rất lấy làm tiếc về báo cáo liên tục của cơ quan này trên quan điểm sai lệch vô căn cứ , thiếu khách quan không phản ứng đúng tình hình thực tế tại Việt Nam.

Nhiều năm qua Việt Nam luôn cố gắng cải thiện các vấn đề về quyền con người. Việc (EU) đánh giá phiến diện về quyền con người hay còn gọi là nhân quyền tại Việt Nam là can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Công việc nội bộ của Việt Nam chỉ có chính phủ và nhân dân Việt Nam mới là người được phán xét . Không quốc gia nào , không tổ chức nào đủ tư cách can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các quốc gia EU và luôn coi các nước trong khối là đối tác kinh tế quan trọng, tuy nhiên không phải vì như vậy mà chúng tôi phải theo bất kỳ một quy định nào , tiêu chuẩn nào của EU. Vì chúng tôi là một quốc gia độc lập có chủ quyền.

CĐ mạng Việt Nam yêu cầu cơ quan đối ngoại của liên minh châu Âu chấm dứt việc tuyên truyền đánh giá sai các vấn đề nội bộ của Việt Nam. Quốc có quốc pháp , gia có gia Quy đó là tôn chỉ của dân tộc Việt Nam, chúng tôi yêu cầu cơ quan trên rút lại những đánh giá của mình. Đó là việc làm cần thiết, tôn trọng bình đẳng cùng có lợi của mỗi bên!

Nguồn: TH