Wednesday, 17th July, 2024 19:49

Từ năm 2014 đến nay, cuộc chiến xãy ra ở vùng ly khai Donbass phía đông Ukraine với quân chính phủ làm thương vong hơn 14000 người dân vô tội. Tuy vậy những cường quốc lớn ở phương Tây vẫn đổ thêm rất nhiều vũ khí hiện đại cho chính phủ Ukraine chống lại nhân dân của mình.

Sau thế chiến II đến nay Mỹ và NATO mang bom đạn xâm lược rất nhiều nước khắp thế giới. Bom đạn của Mỹ giết hại hàng chục triệu người dân, làm ly tán hàng triệu gia đình phải tha phương cầu thực, giết hại rất nhiều trẻ em và người già. Bom đạn Mỹ ném bất kể đâu chúng muốn kể cả trường học và bệnh viện.

Những ai đã dám đề xuất với LHQ cấm vận Mỹ và các nước NATO? Những ai dám lên án những nước phương Tây cung cấp vũ khí cho chính quyền Ukraine chống lại nhân dân của họ?

Chẳng ai dám cả. Chân lý thuộc vè kẻ mạnh.