Friday, 21st June, 2024 1:06

HÃY CẢNH GIÁC VỚI CON RẮN ĐỘC MANG TÊN TRẦN TRUNG ĐẠO

Nhiều bạn đọc đã từng phẫn nộ trước những bịa đặt, xuyên tạc về những vấn đề chính trị, xã hội Việt Nam của kẻ vong nô, đến tận ngày nay vẫn ôm mộng cờ vàng mang tên Trần Trung Đạo. Và tất nhiên các cơ quan chức năng có trách nhiệm về an ninh, chính trị – xã hội của đất nước cũng không thể không để mắt đến những hành vi của kẻ này. Những năm gần đây tự xưng là nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu… liên tục viết bài trên BBC, ROA, RFI, Việt Tân, Người Việt, Thông luận… theo đuôi bọn chống phá Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hãy điểm qua vài bài viết của kẻ này: Ngày 20/5/2022 trên mạng xã hôi, Trần Trung Đạo có bài: “Nguồn gốc “Tư tưởng Hồ Chí Minh”: Luận cương các vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lenin”. Trước hết, phải nói ngay rằng Trần Trung Đạo không hiểu gì về những vấn đề có liên quan đến Tư tưởng Hồ Chí Minh và nguồn gốc Tư tưởng của Người. Chẳng ai như Trần Trung Đạo lại đem hai vấn đề Tư tưởng Hồ Chí Minh và Luận cương Lênin ghép vào để cắt nghĩa về nguồn gốc Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngay cách lắp ghép này cũng đã thấy sự chủ quan, phiến diện, phi logic, phi khoa học làm sai lệch bản chất khoa học về nguồn gốc Tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu về Tư tưởng Hồ Chí Minh của tập thể những nhà khoa học đầu ngành trong nước và quốc tế đã được UNESCO, Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc thẩm định kỹ lưỡng và đi đến quyết định ra Nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người năm 1990. Luận cương các vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lenin đã nêu ra hầu hết những quan điểm cơ bản nhất về cách mạng vô sản ở các nước thuộc địa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm tiếp nhận được ánh sáng soi đường của Luận cương áp dụng thành công vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc – giành độc lập dân tộc cho Tổ quốc Việt Nam năm 1945. Sau đó theo gương Việt Nam, hàng loạt các nước châu Á, châu Phi, Mỹ – Latin đồng loạt đứng lên giành được nền độc lập dân tộc. Luận cương của Lênin đã đem lại sức mạnh to lớn cho các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc trên phạm vi thế giới trong thế kỷ 20. Điều đó không kẻ thù nào phủ nhận được. Với Việt Nam, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội đã trở thành mục tiêu chiến lược xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam. Đây là sự kế thừa, phát triển chủ nghĩa yêu nước Việt Nam và Chủ nghĩa Mác – Lênin trong Tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực tiễn hơn 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu duy nhất đúng phù hợp với quy luật vận động và phát triển lịch sử hiện đại Việt Nam. Với cách viện dẫn lập lờ, lắt léo Trần Trung Đạo đã trực tiếp phủ nhận một cách thô bạo về sự kế thừa và phát triển Tư tưởng độc lập dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vì thế, hắn bậy bạ rằng: “…Những người có nhận thức chính trị và lịch sử Việt Nam căn bản cũng biết đó là cách ăn cắp ngay giữa ban ngày các giá trị lịch sử của dân tộc đã được hun đúc từ nhiều ngàn năm trước…”. Hắn còn liều lĩnh quy chụp: “…Tai họa cho Việt Nam cũng bắt đầu từ lý luận không tưởng và mang tính áp đặt đó…”. Và kích động dư luận hòng gây bạo loạn để ảo tưởng lật đổ thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam như đám trong Việt Tân đã từng đeo đuổi: “…Tháo gỡ cơ chế CS với hai phương tiện giết người độc hại đó trở thành mục tiêu đầu tiên của tất cả các lực lượng yêu nước trong tiến trình cách mạng dân chủ và phục hưng toàn diện Việt Nam…”. Như vậy, Trần Trung Đạo đã tự lật mặt là kẻ ôm mộng cờ vàng mù quáng, ăn phải bả lừa: dân chủ, nhân quyền Tây phương mà công khai phủ nhận, chống phá Tư tưởng Hồ Chí Minh. Gần đây, trên nhiều trang báo mạng phản động cũng đăng tải bài viết của Trần Trung Đạo: “Có quyền lực là có tất cả” nhằm hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Thứ nhất, Trần Trung Đạo đã rất hàm hồ và láo xược khi cho rằng: “Nếu không phải vì quyền lợi, vậy Lenin, Stalin, Mao, Hồ, Fidel Castro, Kim Nhật Thành v.v… tranh đấu cả đời vì mục đích gì?”. Riêng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam thì Y còn lập lờ, lươn lẹo viết: ““Viện bảo tàng Hồ Chí Minh” trưng bày những đôi dép râu, những bộ đồ cũ xám, gậy gộc Hồ Chí Minh đã dùng. Nhưng bao nhiêu điều trong đời tư của họ Hồ, kể cả lý lịch bản thân, tên tuổi, vợ con, đời sống sinh lý, gốc gác v.v… đảng CS đang cố tình bưng bít. Những gì các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam biết về họ Hồ chỉ là sản phẩm tưởng tượng của bộ máy tuyên truyền”. Có thể nói ngay, trong nhiều năm gần đây nhiều tổ chức, cá nhân thù địch với mục tiêu chống phá luôn tìm cách hạ bệ thần tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam, thậm chí chúng còn chủ trương “muốn thoát Cộng, phải thoát Hồ”. Nhưng chúng đã lầm và chắc chắn sẽ thất bại, bởi lịch sử thế giới và Việt Nam luôn ghi nhận Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Tháng 1/1946, trả lời các nhà báo nước ngoài về chức vụ Chủ tịch nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Trong Di chúc, Người viết “điều mong muốn cuối cùng” trước lúc đi xa là “toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Một nước Việt Nam độc lập, nhân dân Việt Nam được tự do, hạnh phúc luôn là tâm niệm canh cánh đến tận cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những lời tâm huyết để lại cho hậu thế, trong đó có những đoạn Người tổng kết lại cuộc đời của mình: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Chỉ cần đôi nét như vậy và thực tế những gì đã diễn ra đã cho thấy luận điệu “Nếu không phải vì quyền lợi thì Hồ Chí Minh đấu tranh vì mục đích gì?” của Trần Trung Đạo là sự vu khống, xuyên tạc bỉ ổi của một kẻ bất lương, vô học.

Thứ hai, bài viết Trần Trung Đạo đã bộc lộ rõ mục đích phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, kêu gọi lật đổ chế độ ta khi cho rằng: “muốn trong sạch hóa xã hội Việt Nam không phải chống tham nhũng mà là tước bỏ quyền lực khỏi tay những kẻ đang nắm quyền lực tuyệt đối trong xã hội Việt Nam”. Cần phải khẳng định rằng: hơn 90 năm với biết bao biến cố, sự kiện phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế, đất nước phải đương đầu với nhiều loại kẻ thù và khó khăn, thử thách, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam từng bước giành thắng lợi to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Đây chính là minh chứng hùng hồn về vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, Đảng xứng đáng với niềm tin và phải giữ vững vai trò lãnh đạo, vị thế cầm quyền. Đây là nhân tố bảo đảm cho công cuộc đổi mới đất nước thành công, không một thế lực, một cá nhân nào có thể phủ nhận được. Đảng luôn nhận thức được vai trò lãnh đạo, mỗi cán bộ, đảng viên cũng từ bản chất cầm quyền đó mà nhận thức cho đầy đủ vai trò, trách nhiệm và sứ mệnh của mình, hiểu được “quyền” mà Nhân dân giao phó cho mình là để phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. Đồng thời, Đảng luôn khẳng định được vị thế cầm quyền của mình, nghĩa là vừa phải chịu trách nhiệm trước Nhân dân, trước dân tộc về lợi ích của Nhân dân, vừa phải nắm giữ các nhiệm vụ trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước, lãnh đạo nhà nước. Bởi vậy, bất cứ thế lực nào, tổ chức, cá nhân nào, dù bất cứ hình thức nào hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo, địa vị cầm quyền của Đảng đều là muốn xóa bỏ quyền lực từ tay Nhân dân, xóa bỏ nhà nước do dân, vì dân.

Hạ bệ thần tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với đất nước và dân tộc, kêu gọi lật đổ chế độ ta vốn là mục tiêu tối thượng của những kẻ chống phá. Bọn khủng bố Việt Tân đã từng tuyên bố: “Tháo gỡ cơ chế Cộng sản phải trở thành mục tiêu đầu tiên”. Trần Trung Đạo lâu nay đã chứng tỏ là một tên lính xung kích chống phá Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam thông qua những bài viết xuyên tạc, bịa đặt bỉ ổi. Mọi người hãy cảnh giác với miệng lưỡi của con rắn độc này.

NGUỒN: IVANLEVANLAN