Wednesday, 17th July, 2024 21:33

Sở Giao thông Vận tải TP HCM đề xuất được áp dụng trở lại hợp đồng BOT với dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường hiện hữu, thay vì chỉ những công trình mới. Nếu được chấp thuận, ngành giao thông thành phố sẽ tập trung làm trước một số dự án mở rộng quốc lộ, đường kết nối liên vùng để khơi thông các cửa ngõ.

Ông Trần Chí Trung, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư (Sở Giao thông Vận tải), nói đề xuất trên đưa ra trong bối cảnh nhiều trục đường chính, khu vực cửa ngõ và các tuyến quốc lộ qua địa bàn chậm mở rộng theo quy hoạch vì thiếu vốn. Điều này khiến ùn tắc thường xuyên xảy ra, kìm hãm nhu cầu kết nối giao thông, kinh tế giữa TP HCM và khu vực lân cận.
“Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, lĩnh vực giao thông ở thành phố được bố trí hơn 52.700 tỷ đồng. Mức này dù được ưu tiên, song đáp ứng chưa đến 20% nhu cầu vốn, dẫn đến rất khó triển khai các dự án trên”, ông nói và cho rằng việc áp dụng hình thức BOT tại các công trình mở rộng, nâng cấp đường hiện hữu sẽ góp phần tăng khả năng huy động vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư, giảm gánh nặng cho ngân sách.

Đại diện Sở Giao thông Vận tải cũng cho biết cơ chế trên được đề xuất thí điểm trước ở TP HCM. Nếu triển khai hiệu quả sẽ là mô hình để tính toán nhân rộng, cũng như làm cơ sở cho việc cập nhật, điều chỉnh ở Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Thực tế, các hình thức BOT hoặc BT (xây dựng – chuyển giao) trước đây áp dụng đầu tiên ở TP HCM, sau đó nhân rộng ra cả nước khi nhiều công trình đêm lại hiệu quả.

Nguồn: Cánh Cỏ