Wednesday, 17th July, 2024 14:50
VIỆT NAM KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA HÒA BÌNH

Diễn đàn cấp cao với chủ đề “Văn hóa Hòa bình: Tầm quan trọng của công lý, bình đẳng và sự bao trùm đối với thúc đẩy xây dựng hòa bình” đã được Ðại hội đồng Liên hợp quốc tổ chức ngày 6/9, với sự tham dự của đại diện các nước thành viên, các tổ chức quốc tế và giới học giả, chuyên gia.

Tại diễn đàn, Việt Nam khẳng định giá trị của hòa bình, hữu nghị, tuân thủ luật pháp quốc tế và giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình.

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch Ðại hội đồng Liên hợp quốc Abdullah Shahid (A.Sa-hít) nêu rõ: Ðại dịch Covid-19 và xung đột kéo dài tại nhiều khu vực trên thế giới khiến tình trạng phân biệt đối xử, bất ổn và nghèo đói diễn biến phức tạp hơn.

Các diễn giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng và duy trì hòa bình bền vững, giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột, cũng như thúc đẩy xây dựng xã hội hài hòa và bao trùm, trong đó không ai bị bỏ lại phía sau.

Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Ðại sứ Ðặng Hoàng Giang cho biết, Việt Nam chia sẻ tầm quan trọng và ủng hộ thúc đẩy văn hóa hòa bình và phi bạo lực trên thế giới.

Ðại sứ nhấn mạnh, là một nước trải qua chiến tranh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, Việt Nam đặc biệt trân trọng giá trị của hòa bình và ổn định.

Các thế hệ người Việt Nam đã nỗ lực xây dựng nền tảng cho hòa bình, thông qua thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia.

Việt Nam luôn ủng hộ giải quyết xung đột và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, tuân thủ và thực hiện luật pháp quốc tế.

Theo Ðại sứ, cộng đồng quốc tế cần tiếp tục ủng hộ các nỗ lực xây dựng và duy trì hòa bình, tôn trọng trách nhiệm, tính độc lập và tính làm chủ của các quốc gia, phù hợp Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

NGUỒN: BÁO NHÂN DÂN