Wednesday, 17th July, 2024 20:42

Đây là những báo động đỏ, chúng là báo động lớn nhất và có nghĩa là một dấu hiệu quan trọng đã đạt đến giới hạn quan trọng …

Đây là những gì chúng tôi nghe thấy cả đêm, bởi vì chúng tôi không thể giảm các thông số báo động nữa …

Các y tá của bạn thực sự đang lắng nghe bạn đói oxy, biết rằng chúng tôi không thể làm gì hơn.

Bạn được đặt nội khí quản, an thần, nghiêng ngả, liệt và được hỗ trợ máy thở tối đa.

Bạn không phải là ứng cử viên cho VV-ECMO.

Chẳng bao lâu nữa, trái tim của bạn, mệt mỏi vì thiếu oxy, sẽ ngừng hoạt động.

Qua nhiều lần, chúng tôi sẽ cố gắng đưa bạn trở lại.

Cuối cùng chúng tôi sẽ không thể.

Tất cả 30 bệnh nhân ICU Covid này đều chưa tiêm vắc-xin .

Một nửa trong số họ sẽ chết trong vài ngày tới.

Tiêm vắc-xin ngay đi. Hãy tự cứu lấy mình.