Wednesday, 17th July, 2024 21:35

CẢNH GIÁC TRƯỚC LUẬN ĐIỆU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CHUYẾN CÔNG TÁC CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Ngay sau khi Ban Đối ngoại Trung ương Đảng ra thông báo về chuyến thăm chính thức Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã bày tỏ sự vui mừng trước sức khỏe của Tổng Bí thư, đồng thời tin tưởng tuyệt đối vào quyết sách của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động lại xem đây là cơ hội để ra sức chống phá. Trước tiên phải nói đến trang facebook cá nhân của đối tượng phản động Nguyễn Văn Đài, y luôn tỏ thái độ hậm hực trước sự phát triển lớn mạnh của dân tộc và các sự kiện chính trị nổi bật của Việt Nam. Bên cạnh đó, các fanpage Việt Tân của tổ chức khủng bố Việt Tân, Đài Á Châu tự do, VOA tiếng Việt… cũng tăng tần suất các bài viết nhằm lôi kéo người dùng mạng cố tình xuyên tạc, hiểu sai về hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Để thực hiện mưu đồ đó, chúng trắng trợn xuyên tạc rằng, Việt Nam đang phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc. Đây là luận điệu đặc biệt nguy hiểm, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang đẩy mạnh mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới, hội nhập ngày càng chủ động, tích cực và sâu rộng vào đời sống chính trị quốc tế.

Chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hiện nay là sự cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng đã được xác định tại Đại hội XIII: “Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại”. Trong bối cảnh hiện nay, Đảng ta xác định cần phải đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp tới thể hiện đầy đủ những chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về công tác đối ngoại. Là dịp để Việt Nam khẳng định tình đoàn kết, trao đổi những vấn đề chiến lược, góp phần tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai Nhà nước.

Việt Nam và Trung Quốc đang tập trung xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Nhìn lại những năm qua, từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc đã không ngừng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Rõ ràng, các thế lực thù địch, phản động đang run sợ trước sự phát triển toàn diện của Việt Nam, lo lắng về tinh thần đoàn kết quốc tế, niềm tin của Nhân dân dành cho Đảng, Nhà nước. Chuyến công du sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục khẳng định đường lối Đối ngoại của Đảng, đồng thời trực tiếp đập tan mọi thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch.

NGUỒN: GÓC NHÌN NGƯỜI ĐÀ LẠT