Tuesday, 21st May, 2024 19:02

“Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”

Ngày này 78 năm về trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ độc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Công hòa, ngày nay là CHXHCN Việt Nam.

Đã 78 năm trôi qua nhưng những âm hưởng hào hùng, không khí thiêng liêng và sục sôi tinh thần dân tộc ngày ấy vẫn như còn vang vọng đâu đây.

Mỗi người dân Việt Nam, mang trong mình máu đỏ da vàng, đều đang hướng về Thủ đô Hà Nội, hướng về Lăng Bác, về Quảng trường Ba Đình với niềm tự hào trào dâng vào những ngày đặc biệt này!