Saturday, 22nd June, 2024 12:54

Một số quốc gia tư bản luôn tìm cách tạo cách mạng màu, nghĩa là lật đổ chính quyền không thân với Mỹ để dựng lên một chính quyền thân Mỹ (hay gọi là tay sai cho Mỹ cũng được). Zelensky ở Ukraina lên tổng thống cũng theo cách thức này nên phải quyết liệt chống phá Nga theo lệnh của Mỹ.

Công thức để tạo cách mạng màu gồm rất nhiều công đoạn, rất nhiều hoạt động, rất nhiều tổ chức, nhưng sẽ tập trung vào các điểm mấu chốt sau đây:

– Gửi một đội được đào tạo chuyên nghiệp để xâm nhập sâu trong xã hội mà rỉ tai tuyên truyền nói xấu nhà nước.

– Thuyết phục được ai thì kết nạp đào tạo người đó vào mạng lưới tuyên truyền nối tiếp kiểu bán hàng đa cấp.

– Dùng tiền trả lương cho những người được gia nhập vào hệ thống tuyên truyền nói xấu nhà nước để họ yên tâm hoạt động. Đó là lý do nhân dân Mỹ phải đóng thuế rất nặng.

– Kỹ thuật nói xấu nhà nước gồm một số phương pháp dễ sử dụng như:

+ Ai có chuyện buồn thì đổ thừa cho nhà nước.

+ Ai có chuyện vui thì khen ngợi tài năng cá nhân.

+ Bất cứ chuyện gì ở đâu cũng suy diễn chụp mũ nói xấu nhà nước (ai suy diễn giỏi được thưởng tiền và được chuyền đi các nơi học tập).

+ Chuyện gì tốt của nhà nước thì bẻ lại là do Mỹ giúp đỡ .

+ Kích động quan điểm không cho đảng viên (Cộng sản) giữ chức vụ trọng yếu để giữ cho đảng viên trong sạch.

+ Kích động đòi đa đảng để tăng tính dân chủ (đảng mới toàn tay sai của tycoon).

+ Gài người làm cán bộ để hành dân, gây bất mãn chế độ.

Ngành tuyên truyền chống phá nhà nước này có tới học vị tiến sĩ, kết hợp các kỹ thuật tình báo, hoạt động bí mật, liên lạc mật mã, cung cấp tài chính, tổ chức đội ngũ, đào tạo nhân viên tại chỗ, thủ tiêu ai có dấu hiệu giao động (gây tai nạn), đưa người vào các trường của nhà nước để nằm vùng từ trứng nước…

CÔNG NGHỆ TẠO RA CÁCH MẠNG MÀU...

Người ủng hộ phe đối lập tại Belarus tham gia biểu tình phản đối Chính phủ ở Minsk ngày 15/8/2020. (ẢNH: AFP)

Hiểu tổng quát như thế để ta nhận diện kẻ thù nhanh chóng nếu họ lộ ra các kỹ thuật tinh vi như trên. Trong câu chuyện họ dẫn dắt, nói qua nói lại một lát là kết tội nói xấu nhà nước. Nếu người nghe có vẻ đồng tình thì họ sẽ nói mạnh và tiến tới giới thiệu vào tổ chức để hưởng lương. Nhờ kỹ thuật này mà mạng lưới phản động mở rộng rất nhanh chuẩn bị cho các cuộc nổi loạn.

Ta phải tỉnh táo quyết lòng bảo vệ đất nước, bảo vệ chế độ. Dù ai cho rằng ta cực đoan cũng là đúng, phải như một ngọn lửa bùng cháy đốt sạch các rác rưởi xấu xa, mới giữ đất nước bình yên được.