Monday, 22nd April, 2024 3:39

Cuộc khảo sát nội bộ của lục quân Mỹ cho thấy nhiều thành viên lực lượng này không sẵn sàng chiến đấu nếu xung đột xảy ra tức thì.

 

Khả năng sẵn sàng chiến đấu của lục quân Mỹ bị đặt dấu hỏi - ảnh 1

Binh sĩ đơn vị lục quân Mỹ tập trận tại Romania lục quân mỹ

 

Có 5.400 binh sĩ và nhân viên dân sự của lục quân Mỹ đã được khảo sát về khả năng sẵn sàng được triển khai, chiến đấu và giành chiến thắng ngay lập tức.

Tuy nhiên, chỉ có 14% trả lời có trong khi 13% nói cần thêm thời gian từ một tuần (3%) đến một tháng (4%). Khảo sát cho thấy các vị tướng tự tin hơn nhiều so với sĩ quan cấp thấp, khi có 40% tướng tự tin có thể triển khai ngay trong khi nhóm thuộc cấp chuẩn úy chỉ gần 20%.

Cuộc khảo sát này được thực hiện từ tháng 7-8.2020, thời gian cao điểm dịch Covid-19 tại Mỹ và một năm trước khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan. Tờ Foreign Policy có được kết quả qua yêu cầu từ đạo luật tự do thông tin và công bố ngày 26.10.

Khi được yêu cầu bình luận, người phát ngôn lục quân Terence Kelley cho rằng khảo sát đã cũ và nhấn mạnh các lãnh đạo lục quân tin lực lượng sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng cả trong thời điểm hè năm ngoái và hiện tại.

Ông Kelley đưa ra một cách kết luận khác mang tính tích cực hơn từ cuộc khảo sát là 61% người trả lời cho biết họ sẵn sàng triển khai, chiến đấu và chiến thắng trong khoảng thời gian hợp lý, từ ngay lập tức đến một tháng.

Ông Kelley cũng lưu ý rằng từ khi khảo sát được thực hiện đến nay đã có hơn 93% quân nhân được tiêm vắc xin Covid-19 và các trung tâm huấn luyện chiến đấu đang hoạt động hết công suất.

Đánh giá chỉ số sức mạnh quân đội Mỹ của tổ chức Quỹ Di sản công bố gần đây cho thấy chỉ 58% lữ đoàn chiến đấu của lục quân trong tình trạng sẵn sàng cao nhất và 8% dưới chỉ tiêu. Dù vậy, độ sẵn sàng của lục quân lại được đánh giá ở mức “rất mạnh” trong khi xét tổng thể sức mạnh chỉ đạt mức “trung bình” do chỉ số khả năng đạt mức “yếu” còn năng suất đạt mức “trung bình”.