Wednesday, 22nd May, 2024 11:25

NGƯỜI ĐÀN BÀ THÉP VỚI NHỮNG CÂU TRẢ LỜI ĐẦY KHÍ PHÁCH

Ở miền Nam, anh Sáu Thiệu hay chém gió “chánh quyền VNCH làm chủ hoàn toàn miền Nam, còn Mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam không có làm chủ vùng đất nào cả.”

Tại hội nghị Paris 1973, Bà Nguyễn Thị Bình làm trưởng đoàn đàm phán của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Bà trả lời câu hỏi của nhà báo nước ngoài:

– Một nhà báo phương Tây hỏi: “Bà có ở Đảng Cộng sản không?”.

– Bà nhanh nhẹn trả lời: “Tôi thuộc Đảng yêu nước”.

– Nhà báo hỏi: “Có quân đội miền Bắc ở miền Nam không?”.

– Bà Bình trả lời: “Dân tộc Việt Nam là một, người Việt Nam ở Bắc cũng như ở Nam đều có nghĩa vụ chiến đấu chống xâm lược”.

– Nhà báo hỏi: Thưa bà cho biết “Vùng giải phóng ở đâu?”

– Bà Bình trả lời: “Nơi nào Mỹ ném bom, bắn phá thì đó chính là vùng giải phóng của chúng tôi. Nếu không tại sao Mỹ lại phải ném bom?”.

– Pv nước ngoài: Người Mỹ có thể thắng các ông, bà không?

Trả lời: Người Mỹ có thể lên mặt trăng, vũ trụ trở về an toàn nhưng khi sang Việt Nam thì tôi ko dám chắc”!

Thật khâm phục người Phụ nữ nhỏ bé, một mình đương đầu với cả một dàn Nhà báo Phương Tây sừng sỏ, nhiều thủ đoạn, chiêu trò dồn ép, đổ lỗi để phá vỡ Hội Nghị Paris. Nhưng với bản lĩnh tuyệt vời, ý kiến sắc bén, sát đúng với tình hình đang diễn ra ở cả hai miền Việt Nam. Một mình bà ung dung, tự tại trên Chiến Trường Ngoại giao.

NGUỒN: YÊU DÂN TỘC VIỆT NAM