Friday, 21st June, 2024 20:17

 

VẠCH TRẦN BẢN CHẤT CỦA TỔ CHỨC TIN LÀNH ĐẤNG CHISRT - UMCC

Tổ chức “Tin lành đấng Christ” (UMCC) do Y Hin Niê (SN 1947; người dân tộc Êđê, gốc ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk; nguyên Đại tá, Bộ trưởng ngoại giao FULRO III; hiện sống lưu vong ở Mỹ) thành lập năm 2001. Nhằm lợi dụng, núp bóng tôn giáo để dễ bề lôi kéo tập hợp lực lượng là người DTTS trong và ngoài nước, kích động ly khai, tự trị, thành lập “Nhà nước Đêga” ở Tây Nguyên.

Để thực hiện mưu đồ chính trị, Y Hin và số cốt cán UMCC tăng cường móc nối, câu kết với các tổ chức phản động lưu vong (như: “Hội người Thượng Đêga – MDA”; “Hội đồng sắc tộc và tôn giáo Việt Nam” – CPRVN; “Ủy ban cứu người vượt biển – BPSOS”…) thường xuyên tổ chức tập huấn, hội họp trực tuyến trên không gian mạng với số trong nước để đào tạo, huấn luyện và thu thập thông tin, tình hình nhằm xuyên tạc, vu cáo chống nhà nước Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo. Tích cực tiếp xúc, vận động, cung cấp thông tin xuyên tạc tình hình trong nước cho một số cơ quan ngoại giao, tổ chức, cá nhân nước ngoài để sử dụng gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Đồng thời, tìm mọi cách móc nối, tuyên truyền, chỉ đạo số cốt cán bên trong nhen nhóm tổ chức chống đối chính trị đội lốt tôn giáo, lôi kéo, phát triển lực lượng, hoạt động chống đối – đáng chú ý, Y Hin Niê đã chỉ đạo đối tượng cốt cán A Đảo (trú ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum – năm 2016 bị bắt quả tang và bị phạt 05 năm tù về hành vi “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”) cùng với một số đối tượng khác đi Hà Nội gặp gỡ Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Văn Đài và cung cấp tài liệu (giấy mời, giấy triệu tập làm việc, giấy chứng nhận mãn hạn tù… của các đối tượng tại Tây Nguyên) nhằm xuyên tạc, vu cáo chính quyền; chỉ đạo con trai là Y Jôl Bkrông (trú tại xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) thành lập “Giáo hội Tin lành Đấng Christ Việt Nam” (ECCV) và chỉ định Y Jôl Bkrông làm “Giáo hội trưởng”, nhằm tạo vỏ bọc để hoạt động chống đối.

Thực hiện chỉ đạo của phản động lưu vong, Y Jôl Bkrông đã tuyên truyền lôi kéo người DTTS tham gia ECCV, mặc dù chỉ có ít người nhẹ dạ, bị lừa phỉnh tin theo, nhưng Y Jôl đã báo cáo khống ra bên ngoài phát triển được 22 “hội thánh”, với hơn 750 tín đồ tại 05 tỉnh để khuyếch trương và moi tiền của số bên ngoài; Y Jôl còn thu thập, tập hợp hàng chục tài liệu, báo cáo có nội dung xuyên tạc, vu cáo chính quyền vi phạm tự do tôn giáo và chuyển cho số bên ngoài sử dụng vào hoạt động chống Việt Nam…

Trước âm mưu, hoạt động trên, chính quyền, lực lượng Công an các tỉnh Tây Nguyên đã kịp thời phát hiện, tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục, răn đe và đấu tranh ngăn chặn, xóa bỏ tổ chức ECCV trong nước; đa số người theo ECCV, UMCC tỉnh ngộ đã được chính quyền tạo điều kiện chuyển sang sinh hoạt trong các tổ chức tôn giáo hợp pháp, một số ít đối tượng còn ngoan cố, tham gia nhóm CHPC.

Năm 2019, đối tượng A Ga (nguyên là cốt cán của UMCC – Sinh năm 1977; gốc ở huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum; năm 2015 trốn sang Thái Lan, năm 2018 được can thiệp đi Mỹ; đang bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”) có mâu thuẫn về lợi ích, chia chác tiền bạc với Y Hin Niê nên đã tách khỏi UMCC, thành lập “Tin lành Đấng Christ Tây Nguyên” (CHPC), nhưng mục đích vẫn là núp bóng tôn giáo nhằm chống chính quyền, đòi ly khai, tự trị, thành lập “nhà nước riêng”, “tôn giáo riêng”…

Từ khi thành lập CHPC, A Ga cũng tích cực liên kết với số FULRO, phản động người Việt lưu vong (như: Nhóm “Người Thượng đứng lên vì công lý – MSFJ; “Ủy ban cứu người vượt biển – BPSOS”…) để hoạt động chống phá; chỉ đạo số cốt cán trong nước củng cố tổ chức, bầu “Ban Điều hành”; tuyên truyền, phát triển CHPC trên địa bàn 04 tỉnh (Đắk Lắk, Phú Yên, Kon Tum, Lâm Đồng); triệt để sử dụng không gian mạng Internet, thường xuyên tổ chức các lớp, khóa tập huấn, “thông công” trực tuyến để củng cố niềm tin, đào tạo, huấn luyện, tạo dựng “ngọn cờ”, tập hợp lực lượng bên trong; dụ dỗ, kích động, số bên trong xuất cảnh, vượt biên ra nước ngoài tham dự các “hội nghị”, “hội thảo” về tôn giáo và chỉ đạo, bố trí, hướng dẫn số cốt cán bên trong tiếp xúc, cung cấp thông tin cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài để xuyên tạc, vu cáo chính quyền, hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế đề nghị quốc tế can thiệp…

Với bản chất phản động, lợi dụng tôn giáo chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của CHPC nên không có nhiều người tin theo, hiện chỉ có khoảng 30 đối tượng trong nước còn mê muội, ảo tưởng vẫn bị lợi dụng, lừa bịp, tham gia CHPC; trong đó, một số đối tượng cầm đầu, cốt cán trong nước (hầu hết đều có lịch sử hoạt động FULRO, tù tha) vẫn đang có những hành vi vi phạm pháp luật, thường xuyên liên lạc, nhận chỉ đạo của phản động lưu vong, tham gia tập huấn trực tuyến, thu thập tài liệu, quay phim, chụp hình gửi cho bên ngoài để xuyên tạc, vu khống chính quyền…

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, nhưng cũng nghiêm cấm việc lợi dụng tôn giáo để chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân… Vì vậy, mỗi tín đồ tôn giáo bên cạnh việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng cần phải thực hiện nghĩa vụ công dân của mình trên cơ sở chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng, lôi kéo, dụ dỗ, lừa bịp của bọn phản động. Bất cứ ai có hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều bị trừng trị thích đáng.

NGUỒN: BẢN SẮC CƯ KUIN