Phóng xạ nguy hiểm đến mức nào? tại sao phóng xạ lại nguy hiểm và gây ra ung thư? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video này.

%d bloggers like this: