Friday, 21st June, 2024 20:05

Mới đây, Hội nghị thượng đỉnh về Tự do tôn giáo quốc tế 2022 diễn ra tại Washington D.C, Hoa Kỳ. Nhiều quan chức Nhà Trắng đã tham dự hội nghị, nhưng một số tổ chức phản động chống phá nhà nước Việt Nam cũng hoạt động tích cực trong hội nghị này.

Bản chất của sự kiện có tên “Hội nghị thượng đỉnh về Tự do tôn giáo quốc tế 2022” ra sao? Vấn đề tự do tôn giáo tín ngưỡng của Việt Nam được xuyên tạc, bóp méo và gửi qua diễn đàn này như thế nào và phục vụ cho âm mưu ý đồ gì?