Friday, 21st June, 2024 20:19

VIỆT NAM PHẢN ĐỐI LỆNH CẤM VẬN VỚI CUBA

Phát biểu tại phiên thảo luận về đề mục ‘Sự cần thiết chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính do Mỹ áp đặt đối với Cuba’ của Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) Khóa 77 diễn ra hôm vừa rồi, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ lên tiếng phản đối lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba: “Các lệnh cấm vận vi phạm luật pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và đi ngược lại mong muốn chung về quan hệ bình đẳng giữa các quốc gia”. Đại sứ nhấn mạnh, đây là “quan điểm nhất quán của Việt Nam”.

Còn nhớ, đầu những năm 1960, khi Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh x.âm l.ược Việt Nam, đồng thời cắt quan hệ ngoại giao và áp đặt cấm vận thương mại với Cuba, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh tụ Fidel, Ủy ban Ðoàn kết với Việt Nam ra đời, qua đó tình cảm đoàn kết với Việt Nam lan tỏa đến trường học, bệnh viện, nhà máy, công trường, các lực lượng vũ trang và toàn thể người dân Cuba, trở thành phong trào rộng lớn trên cả nước, với khẩu hiệu “Tất cả vì Việt Nam”. Không một nước nào trên thế giới như Cuba, nơi có hàng nghìn nhà máy, trường học và khu phố mang tên các địa danh, các anh hùng chống Mỹ của Việt Nam.

Đến nay, khi thế giới được hòa bình, các nước xây dựng những chính sách ngoại giao dựa trên yếu tố bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, cùng xây dựng một thế giới giàu mạnh. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn áp đặt những lệnh cấm vận đối với Cuba. Điều này đi ngược lại Hiến chương LHQ, đi ngược với tôn chỉ, mục đích xây dựng một thế giới bình đẳng – như lời Đại sứ đã nói.

Việc Việt Nam lên tiếng phản đối lệnh cấm vận đối với Cuba cho thấy sự mạnh mẽ, quyết liệt của Việt Nam trong việc xây dựng một thế giới bình đẳng, hòa bình, hữu nghị. Đồng thời, đó tiếp tục là sự khẳng định về quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Cu ba với đúng nghĩa “anh em tốt, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ”.

NGUỒN: TRAN QUOC HUY