Wednesday, 22nd May, 2024 11:30

Tạp chí Time số xuất bản hôm 7/12/2022 đã vinh danh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy là “Nhân vật của năm” 2022.

Giải thưởng hàng năm của tạp chí Mỹ được trao cho người được cho là có ảnh hưởng toàn cầu nhất trong 12 tháng qua. Time cho biết “Nhân vật của năm” là người “có ảnh hưởng đến tin tức hoặc cuộc sống của chúng ta nhiều nhất, theo cách tốt hơn hoặc tệ hơn “

Có thể là hình ảnh về 1 người