Monday, 22nd April, 2024 3:59

Hội nghị Trung ương 5 của Đảng đã được khai mạc vào ngày 4/5 và được dư luận hết sức quan tâm bởi diễn ra trong bối cảnh bệnh dịch được kiểm soát, kinh tế xã hội đang rất nhiều vấn đề nóng cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước.

Một điểm dư luận rất quan tâm trong hội nghị Trung ương 5 này đó là vấn đề xử lý những sai phạm của các cá nhân, tập thể gây thất thoát lớn cho đất nước liệu có được tiếp tục “đốt lò” như trước đây hay không?

Dư luận trái chiều còn đặt thêm vấn đề TBT Nguyễn Phú Trọng sẽ nghỉ giữa nhiệm kỳ và tìm kiếm người thay thế khác để nghỉ hưu dưỡng. Các đài báo nước ngoài cũng quan tâm sát sao vấn đề này và dựng lên nhiều thuyết âm mưu xung quanh nhân sự TBT của Đảng.

Xoay quanh vấn đề này cần thấy rằng:

Đối với công cuộc “đốt lò” chống tham nhũng đã được triển khai lâu nay và trở thành điểm tựa niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước. Cho nên trụ cột giữ được niềm tin của người dân đó là phải tiếp tục xử lý thấu đáo các sai phạm đã được phát hiện và làm trong sạch hơn nữa vấn đề liên quan đến cán bộ của Đảng, Nhà nước trong vai trò quản lý xã hội.

Đối với những thuyết âm mưu về vị trí TBT cần thấy rằng với cách thức tổ chức hoạt động của Đảng trong nhiều năm qua thì những người nắm giữ quyền lực TBT trong Đảng đều có uy tín, ảnh hưởng cao đối với người dân và chúng ta hoàn toàn có quyền đặt niềm tin vào những người kế nhiệm trong trường hợp TBT Nguyễn Phú Trọng nghỉ giữa nhiệm kỳ.

Cho nên những dạng tin đồn đoán chỉ là cách làm gây hoang mang cho dư luận người dân của những thành phần chống phá. Đối với người dân khi tiếp cận những dạng thông tin này cần tỉnh táo để tránh bị dắt mũi, mất phương hướng.

NGUÔN: VNTB