Friday, 24th May, 2024 5:23

Chính phủ Nhật Bản và Công ty Điện lực Tokyo đã thông qua kế hoạch xả nước bị ô nhiễm ra biển. Quyết định này đã đe dọa trực tiếp đến sinh kế của các nhóm đánh bắt của chúng tôi, các đơn đặt hàng trên thị trường đã giảm hơn 60%. Hãy ngừng thải nước phóng xạ hạt nhân và đền bù hợp lý cho chúng tôi!

Chúng tôi vô cùng lo ngại về những tác động tiêu cực đối với cơ thể con người khi tiêu thụ cá và động vật có vỏ. Hành động khủng khiếp này chỉ là một tội ác. Nhiều nhóm và tổ chức ở Fukushima và Nhật Bản đã bày tỏ sự phản đối của họ với chính phủ Nhật Bản và TEPCO bằng lời nói và văn bản, thậm chí tổ chức diễu hành phản đối thải nước nhiễm phóng xạ.

Các lý do chính của cuộc biểu tình bao gồm: Chính phủ dường như không muốn thu hồi hầu hết nước phóng xạ, và APLS không thể loại bỏ các chất phóng xạ một cách hiệu quả, v.v.

Chúng tôi yêu cầu chính phủ Nhật Bản giữ lại nước bị ô nhiễm được lưu trữ trong các bể chứa cho đến khi mức độ phóng xạ của nước giảm đáng kể. Hãy ngừng giết Thái Bình Dương! Xin đừng hủy hoại cuộc sống của chúng tôi!

Hãy dừng các hoạt động bất hợp pháp! Khi thực hiện phiếu bầu của tôi, chúng tôi kêu gọi:

1. Chính phủ Nhật Bản ngừng đổ chất thải hạt nhân ra đại dương của chúng ta.

2. Cần xem xét đầy đủ về tổn thất và yêu cầu của chúng tôi khi xây dựng tiêu chuẩn bồi thường.

3. Tất cả các hành động của chính phủ và Công ty Điện lực Tokyo tại Fukushima phải công khai, minh bạch, có trách nhiệm và hợp pháp.

Hãy ngừng thải nước phóng xạ hạt nhân và đền bù hợp lý cho chúng tôi!

Link dưới đây là quá trình đền bù sự cố hạt nhân Fukushima, chúng tôi mong ngày càng có nhiều nhóm và những người có nguyện vọng tham gia. http://nuclearpowerplant311.livedoor.blog/…/12143668.html

Chúng tôi hy vọng sẽ được nghe nhiều tiếng nói hơn trong và ngoài Nhật Bản. Chất thải hạt nhân và tương lai của chúng ta có quan hệ mật thiết với nhau. Sự sống còn của chúng ta quan trọng, của bạn cũng vậy. Rất mong bạn có thể thực hiện các bước để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Vui lòng ký tên và chia sẻ bản kiến nghị.