Saturday, 25th May, 2024 21:00

“KHÔNG CÓ VÙNG CẤM, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ, BẤT KỂ NGƯỜI ĐÓ LÀ AI”

Với những người dân quan tâm, theo dõi chính trị ở Việt Nam chắc hẳn không ít người đã cảm thấy lo lắng, đau xót khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Tổng Bí thư “rơi vào lịch sử” trong diễn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6, Khoá XI. Khi đánh giá về hạn chế, khuyết điểm Tổng Bí thư đã chỉ rõ “Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu…”, có lẽ sự nghẹn ngào lúc này khá tương đồng với câu kiều ông lẩy khi vừa nhận chức Chủ tịch Quốc hội “Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn xanh biết có vuông tròn hay không”. Nhưng không vì thế mà làm giảm ý chí, nghị lực của người cộng sản chân chính, quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng của ông ngày càng lớn hơn và Tổng Bí thư cho rằng đây cũng chính là yếu tố quyết định đến sự tồn vong của chế độ.

Với quan điểm công tác cán bộ là then chốt của then chốt trong xây dựng Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cốt lõi của công tác chỉnh đốn Đảng, cùng với sự sáng suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, sự nỗ lực của toàn bộ hệ thống chính trị thì công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực ngày càng quyết liệt, kiên trì, bài bản, đi vào chiều sâu, đúng phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, tạo hiệu ứng tích cực, lan toả mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Có thể khẳng định đến nay, người dân hoàn toàn yên tâm, tin tưởng vào nhiệm vụ chiến lược xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Mặc dù hết sức quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhưng nhiều lần Tổng Bí thư bày tỏ sự đau xót khi phải xử lý kỷ luật cán bộ, tư tưởng của ông không chỉ là sự kết hợp hài hoà giữa Chủ nghĩa xã hội và Chủ nghĩa dân tộc mà còn hoà quyện Chủ nghĩa nhân văn sâu sắc. Là người nhìn thấu thời cuộc, hiểu rõ nhân tình thế thái, ông luôn muốn rèn luyện, nhắn nhủ, khuyên răn đồng chí của mình bằng sự đề cao danh dự, liêm sỉ, giữ gìn giá trị đạo đức, khơi dậy “thiện căn” như ông từng nói “Chống tham nhũng phải kiên trì, nhân văn, bài bản”, đi từ việc nhắc nhở, cảnh báo đến kiểm tra, phê bình khuyết điểm rồi mới đến xử lý trước pháp luật… Ngay trong các cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực Trung ương ông đã nhiều lần nhắc nhở “Cán bộ chống tham nhũng mà tư túi, vướng tham nhũng thì tôi xử trước” hay “Nghĩ mình phương diện quốc gia/Quan trên trông xuống người ta trông vào…” thế đó rất nhân văn, rất sâu sắc của “bậc sĩ phu Bắc Hà”.

Tổng Bí thư cũng bác bỏ các tư tưởng bàn lùi, lo ngại việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ cản trở sự phát triển hay những ý kiến cho rằng “ném chuột sợ vợ bình quý”, ông chỉ rõ “đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa” và chống tham nhũng là làm “chùn bước” những ai có động cơ không trong sáng, đã trót “nhúng chàm” chứ không phải làm “nhụt chí”, “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm.

Những ngày cuối năm 2022 đầu năm 2023 là bản lề đối với những điều chưa có trong tiền lệ nhưng cũng có thể đó chính là dấu mốc quan trọng, vàng son trong công tác chỉnh đốn Đảng ở nước ta, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hiện thực hoá mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII “Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại…”./.

NGUỒN: NTT