Saturday, 25th May, 2024 22:21

MỸ BỔ NHIỆM ĐẠI SỨ PHỤ TRÁCH BẮC CỰC

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26.8 thông báo sẽ đề cử một đại sứ phụ trách Bắc cực – khu vực có ý nghĩa địa chính trị lớn thu hút nhiều cường quốc.

Theo thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra, một Bắc cực hòa bình, ổn định, thịnh vượng và hợp tác có tầm quan trọng chiến lược đối với Washington. Vì vậy để thúc đẩy lợi ích Mỹ và hợp tác với các đồng minh lẫn đối tác tại Bắc cực, Tổng thống Biden quyết định nâng chức vụ điều phối viên phụ trách Bắc cực lên cấp đại sứ. Quyết định này cùng ứng viên được đề cử còn phải chờ Thượng viện Mỹ thông qua.

Hiện chưa rõ quan chức nào được đề cử nắm giữ chức vụ nêu trên. Chính sách Bắc cực đang do cố vấn Bộ Ngoại giao Mỹ Derek Chollet phụ trách.

Từ lâu Mỹ đã xem Bắc cực là địa điểm cạnh tranh mới giữa họ với Nga và Trung Quốc, đặc biệt khi biến đổi khí hậu khiến các tuyến đường biển qua đây được khai thông. Nga rất tích cực tăng cường hiện diện quân sự tại Bắc cực trong khi Trung Quốc luôn nhòm ngó đến giá trị hàng hải cùng tài nguyên thiên nhiên ở nơi này.

Để đối phó Nga và Trung Quốc, Mỹ thời gian qua lên kế hoạch hiện đại hóa mạng lưới Bộ chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) và cải tổ lực lượng Alaska chuẩn bị cho tình huống xung đột tại Bắc cực.

NGUÔN: MỘT THẾ GIỚI