Saturday, 25th May, 2024 21:07

Tính đến thời điểm này, Mỹ vẫn là nước thải rác nhựa nhiều nhất thế giới, dựa trên báo cáo được một nhóm chuyên gia thực hiện theo yêu cầu của quốc hội Mỹ.

Chỉ tính riêng trong năm 2016, Mỹ thải ra khoảng 42 triệu tấn rác nhựa, cao hơn gấp đôi so với Trung Quốc và nhiều hơn các nước thuộc Liên minh Châu Âu (EU) gộp lại. Trung bình, mỗi người Mỹ tạo ra 130 kg rác nhựa/năm, kế đến là Anh (99 kg), Hàn Quốc (88 kg), theo AFP đưa tin ngày 2.12.

Trước đây, giới phân tích chỉ tập trung chú ý các nguồn rác thải dựa trên hoạt động tàu bè và trong các vùng biển. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho thấy gần như bất kỳ rác nhựa nào trên đất liền đều có thể dạt ra biển thông qua hệ thống sông ngòi.

NGUỒN: BÁO THANH NIÊN