Saturday, 25th May, 2024 21:41

Ngày mai, 10/12, là ngày Quốc tế nhân quyền. Hiểu theo nghĩa đơn giản nhất, nhân quyền tức là quyền con người, gồm các quyền sống, quyền tự do, quyền dân sự, chính trị…

Quyền con người dù có những điểm chung, phổ quát nhưng việc thực thi quyền con người lại phụ thuộc vào đặc thù chính trị, trình độ phát triển kinh tế xã hội, bản sắc lịch sử, văn hoá của từng quốc gia.

Thế nên, vấn đề quyền con người không hề giống nhau giữa các quốc gia, cũng như không thể lấy tiêu chuẩn nhân quyền quốc gia này áp đặt cho quốc gia khác.

Tuy nhiên, có một số nước, nhất là Mỹ và một số nước EU, từ lâu đã xem nhân quyền là một chiêu bài trong việc áp đặt, gây sức ép can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, nhất là quốc gia khác biệt về thể chế chính trị, trong đó có Việt nam.

Một số bè lũ tay sai khác cũng nhân tiện té nước theo mưa.

HỌ rêu rao nhân quyền cao hơn chủ quyền, khoác áo bất đồng chính kiến cho số chống đối chính trị để can thiệp, bảo vệ.

Nhưng, họ đã quên đi một điều rằng, nhân quyền không thể là một khuôn mẫu, cũng như ở Mỹ, cái quyền cơ bản nhất là quyền sống còn không được đảm bảo bởi các vụ xả súng hàng loạt.

Nhân quyền, suy cho cùng, phải do chính người dân từng nước xác định và thụ hưởng.

Nếu hỏi người dân Mỹ, nhiều người sẽ lắc đầu về thực trạng nhân quyền tồi tệ của mình.

Nếu hỏi người Việt Nam, đa phần đều cảm thấy đất nước mình rất đẹp yên bình và đáng sống!

Thế nên, tôi vẫn khuyên anh Mẽo và mấy anh EU rằng, hãy làm trong sạch mình đã trước lúc chê người!

Nguồn: NTH

Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đi bộ, mọi người đang đứng và ngoài trời