Sunday, 23rd June, 2024 5:25

NHỮNG KẾT QUẢ TỐT ĐẸP SAU CHUYẾN THĂM CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TRUNG QUỐC

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thể hiện sự coi trọng cao độ của hai Đảng, hai Nhà nước đối với mối quan hệ song phương, đồng thời tạo khuôn khổ hợp tác bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cho biết chuyến thăm có nhiều kết quả tốt đẹp và có ý nghĩa lớn và đây cũng là đánh giá chung của cả hai nước.

Thứ nhất, chuyến thăm lần này thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước Trung Quốc của cá nhân đồng chí Tập Cận Bình đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, cũng như uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thứ hai, để làm sâu sắc và phát triển toàn diện hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện mà năm nay là kỷ niệm 15 năm, hai nước đã nhất trí thiết lập quan hệ Cộng đồng chia sẻ tương lai vì hạnh phúc của nhân dân 2 nước, vì hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

Thứ ba, qua dịp trao đổi cấp cao này để hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau. Điểm thứ tư rất quan trọng là cùng với tuyên bố chung, thì 36 văn kiện ký kết trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực và các cấp địa phương, thì đã tạo một khuôn khổ quan hệ lâu dài, cũng như làm phong phú các nội dung hợp tác bền vững hơn.

Một điểm quan trọng nữa là Việt Nam cũng có thêm điều kiện để củng cố môi trường hòa bình, nhất là củng cố quan hệ với các nước láng giềng, tranh thủ thêm các điều kiện phát triển cho đất nước và góp phần củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi của Việt Nam.

Thêm nữa, qua hoạt động này, các lãnh đạo Trung Quốc, cũng như cộng đồng quốc tế cũng nhìn nhận đầy đủ hơn những thành tựu của quá trình đổi mới, cũng như cơ đồ và tiềm lực, vị thế và uy tín của Việt Nam. Qua đó, thể hiện sự đúng đắn của đường lối đối ngoại của Việt Nam, cũng như của trường phái ngoại giao cây tre và chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam.

NGUỒN: VOV