Thursday, 23rd May, 2024 6:17

So với Twitter – công ty mà Musk vừa thâu tóm thành công, vốn hóa thị trường của Coca Cola đang là 284 tỉ USD. Trong khi đó, Elon Musk chỉ có tổng tài sản 269,5 tỉ USD.