Wednesday, 17th July, 2024 20:02

Lợi dụng việc dư luận, mạng xã hội và người dân trên cả nước đang giành sự quan tâm đặc biệt xung quanh vấn đề Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định đưa môn Lịch sử trở thành một trong những môn học tự chọn ở bậc THPT trong năm học tới đây, tổ chức “Việt Tân” đã đăng tải về việc xuất bản sách lịch sử với tên gọi “Đôi Dòng Sử Việt” từ thủa lập quốc tới thời hiện tại” do Hoàng Cơ Định, là em trai của Hoàng Cơ Minh (cầm đầu tổ chức “Việt tân”, đã mất năm 1987). Hoàng Cơ Định được biết đến là kẻ chống cộng cực đoan, là thành viên cốt cán của cái gọi là “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phòng Việt Nam”, tiền thân của “Việt Nam Canh Tân Cách mạng Đảng” và là “Việt Tân” ngày nay.

Với vai trò là “chủ biên” của cái gọi là “Đôi Dòng Sử Việt”, nội dung cuốn sách được Hoàng Cơ Định quảng bá mới xuất bản đã xuyên tạc trắng trợn về lịch sử trong việc xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam, xuyên tạc về các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xuyên tạc, ha bệ uy tín, hình ảnh và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đấu tranh, giải phóng dân tộc, trong quá trình xây dựng, bảo vệ đất nước. Đồng thời, cuốn sách còn vinh danh những kẻ bán nước, số ngụy, ngụy quyền, số theo cờ vàng ba sọc của chế độ “Việt Nam Cộng Hòa”, số cầm đầu, cốt cán, tay chân của “Việt tân” ở bên ngoài.

Và trong âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam bấy lâu nay, bên cạnh việc truyền bá, tán phát đối với số chống cộng cực đoan quá khích lưu vong ở bên ngoài, việc “Việt tân” sẽ tìm mọi cách để có thể truyền bá, tán phát các quyển sách này vào trong nước cũng là điều được dự báo từ trước. Đó là chưa kể đến việc không gian mạng hiện nay đang có tốc độ phát triển rất nhanh chóng và vấn đề kiểm soát các tin rác, các ấn phẩm, tài liệu xấu cũng là điều không phải dễ dàng và nếu không có những cách thức giáo dục đúng đắn thì việc để những tài liệu dạng “Lật sử” như “Đôi Dòng Sử Việt” của Hoàng Cơ Định sẽ gây ra hệ lụy khôn lường cho người đọc, đặc biệt là giới trẻ. Rồi có thể họ sẽ đòi thay đổi quốc ca, quốc kỳ, tên nước, bỏ điều 4 Hiến Pháp, đòi công nhận ngụy quân ngụy quyền với cái gọi là “chính danh”, đòi “phi chính trị lực lượng vũ trang”, đòi phải vinh danh những kẻ bán nước cầu vinh, bôi nhọ lịch sử và cuối cùng là xóa trắng lịch sử ở các thế hệ trẻ…

Ấy vậy mà, những người làm Giáo dục ở trong nước vẫn “cố đấm ăn xôi” khi quyết định đưa môn Lịch sử trở thành môn học trong tổ hợp các môn học tự chọn ở chương trình bậc học trung học phổ thông trong năm học tới. Dư luận, các nhà khoa học, những nhà nghiên cứu, là các thầy cô giáo, những thế hệ học trò cũng đã lên tiếng, đăng tải trên nhiều diễn đàn trong suốt những ngày qua và họ đang cần một câu trả lời, một quyết định sáng suốt, đáp ứng được nguyện vọng của người dân trong việc khẳng định về vị trí, vai trò của môn Lịch sử trong chương trình giáo dục, trong đó có bậc học trung học phổ thông. Có như vậy thì những cái gọi là “Đôi Dòng Sử Việt” của Hoàng Cơ Định hay những chiêu trò “lật sử”, chống phá đất nước của “Việt Tân”, của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong cũng như số chống phá ở trong nước cũng sẽ sớm được loại trừ ra khỏi xã hội và không còn đất để diễn.

NGUỒN: VIỆT NAM THỜI BÁO