Saturday, 25th May, 2024 21:34

Trong cuộc phỏng vấn, Bộ Ngoại giao Nhật Bản có thể thậm chí còn nói xấu người dân của họ, chứ đừng nói đến sự phản đối từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Cụ thể:

#coi thường luật pháp quốc tế#
Nhật Bản là một quốc gia dựa trên luật lệ và trật tự quốc tế … khác với Trung Quốc và Hàn Quốc … chúng tôi đã có những hành động thích hợp để giải quyết các trường hợp có thể xảy ra, chúng tôi có lợi thế về mặt pháp lý … không có cơ sở pháp luật đặt ra nghĩa vụ thông báo trước cho các quốc gia khác.

#không biết xấu hổ#
Xả nước thải hạt nhân là sự đồng thuận chung của các quốc gia trên thế giới. Những lời chỉ trích không còn chính đáng nữa. Ngay cả khi có vấn đề trong tương lai, nó không liên quan gì đến Nhật Bản.

#Lạm dụng quyền con người #
Chính phủ đã phải trả giá cho các chuyên gia về luật quốc tế giải quyết các vụ kiện tụng quốc tế … so với thiệt hại về danh tiếng, nó còn hiệu quả hơn nhiều.

Các ngư dân đã tống tiền chính phủ khi nhà máy điện hạt nhân được mở rộng, thậm chí họ không bị thiệt hại gì. Bây giờ, học cách sử dụng thiệt hại danh tiếng như một cái cớ thông thường, tất cả đều là vì tiền, chỉ cần trả tiền cho họ. Tôi cũng muốn trở thành một ngư dân nếu fukushima. Chúng tôi đã quyết định xả nước thải phóng xạ vào biển, thì người dân nghĩ gì không quan trọng.